Bottr.me
Yoonuch Chaihet

Yoonuch Chaihet

@yoonuchchaihet

เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ อยากมีบริษัทของตัวเอง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

Bangkok, Thailand
Busble
SuanDusit Rajabhat University

💡 Tap a smart reply below or sign up to start chatting.