Bottr.me
Yoonuch Chaihet

Yoonuch Chaihet

@yoonuchchaihet
Yoonuch Chaihet

Yoonuch Chaihet

@yoonuchchaihet

เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ อยากมีบริษัทของตัวเอง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

BORN ON

LOCATION

WORK

EDUCATION

Hi, I'm Yoonuch's bot! Go ahead, talk to me 😊
If I don't know something I will ask Yoonuch to respond!

Tap or type below to start
chatting anonymously!