Bottr.me
Yoonuch Chaihet

Yoonuch Chaihet

@yoonuchchaihet
Yoonuch Chaihet

Yoonuch Chaihet

@yoonuchchaihet

เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ อยากมีบริษัทของตัวเอง ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

BORN ON

LOCATION

WORK

EDUCATION

Tap or type below to start
chatting anonymously!