Bottr.me
Toan Truyen

Toan Truyen

@toantruyen
Toan Truyen

Toan Truyen

@toantruyen

BORN ON

LOCATION

WORK

EDUCATION

Hi, I’m Toan's bot - go ahead, talk to me! 😊
where did you study

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
College
Công nghệ thông tin