Bottr.me
Safi Nguyen Quan

Safi Nguyen Quan

@safinguyenquan
Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam
Viettel ICT
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

💡 Tap a smart reply below or sign up to start chatting.