Bottr.me
Patrick Vlaskovits

Patrick Vlaskovits

@patrickvlaskovits
Patrick Vlaskovits

Patrick Vlaskovits

@patrickvlaskovits

LOCATION

EDUCATION

Tap or type below to start
chatting anonymously!