Bottr.me
Ilya Bessalov
Ilya Bessalov
@ilyab
Ilya Bessalov

Ilya Bessalov

@ilyab

LOCATION

WORK

EDUCATION

Hi, I'm Ilya's bot! Go ahead, talk to me 😊
If I don't know something I will ask Ilya to respond!

Tap or type below to
start chatting!