Bottr.me
Alex Honcharuk

Alex Honcharuk

@alexhoncharuk
Vinnytsya
Delphi LLC
National Vinnytsya Technical University

Tap or type below to
start chatting!